Cung cấp các sản phẩm đồng hồ nước nóng cho công nghiệp sản xuất, dân dụng sinh hoạt như đồng hồ nước nóng komax , unik , sensus , zenner , powogaz ...

Đối với đường ống nước nóng thì cần phải dùng đồng hồ nước nóng để đo lường cho phù hợp đặc biệt trong ngành sản xuất thực phẩm và dệt may thì các sản phẩm đồng hồ nước nóng rất cần thiết . Ngoài ra việc lắp đặt đồng hồ nước nóng sinh hoạt cho hệ thống nước năng lượng mặt trời cũng khá là cần thiết