Các sản phẩm đồng hồ đo lưu lượng nước điện từ từ trường báo sung và tín hiệu như đồng hồ nước điện từ sanpo , endress -hauser , siemens .. hay còn gọi là flow wate rmeter

Các sản phẩm đồng hồ đo lưu lượng nước điện từ ( flow water meter ) chuyên đo lưu lượng nước bằng từ trường thông qua lưu lượng dòng chảy cho kết quả chính xác và nhanh nhạy ngay lập tức . Đặc biệt đồng hồ đo lưu lượng nước điện từ còn cấp báo tín hiệu điện tử về smart phone , computer , cloud ... để kết nối với hệ thống điều khiển và làm việc cho các dây truyền tự động . Các dòng đồng hồ điện từ hiện nay như Sanpo , Siemens , endress - hauser